OsteoMoveo

Behandelingen voor sporters

Steeds meer sporters weten ook de weg naar een osteopaat te vinden. Soms kunnen blessures langdurig aanwezig zijn en dit belemmerd de sportprestatie of er kan zelfs helemaal niet gesport worden. Als een blessure lang duurt is de kans groot dat de oorzaak niet lokaal ligt maar elders in het lichaam. De osteopaat probeert deze oorzaak te achterhalen en de behandeling hierop in te richten en samen met de sporter af te stemmen hoe verantwoord weer op te bouwen.